Araş. Gör. Hüseyin Cömert KURÇ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. Hüseyin Cömert KURÇ

T: (0282) 250 2281

M ckurc@nku.edu.tr

W ckurc.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarımsal Yapılar ve Sulama
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2013-2018
Tez: Tekirdağ Yöresindeki Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Mekânsal Planlamanın Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2009-2013
Tez: HAYVANSAL İŞLETMELERİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YARDIMIYLA MEKÂNSAL KONUMLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: TEKİRDAĞ İLİ MALKARA İLÇESİ PİLOT UYGULAMASI (2013)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA PR.
Öğrenim Yılları: 2005-2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR ANABİLİM DALI
2011-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Biyosistem Mühendisliği
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KOCAMAN İ., ŞİŞMAN C. B., KURÇ H. C., GEZER E., A STUDY ON GAS EMISSIONS AND ENVIRONMENTALIMPACTS FROM TRADITIONALWATER BUFFALO BARNS IN TURKEY, Fresenius Environmental BulletinAdvances in Food Sciences, vol. 27, pp. 2173-2179, 2018.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. KOCAMAN İ., KURÇ H. C., Evaluation of Climatic Control Units Sufficiency for Water Buffalo Barns in Thrace Region with Regard to Animal Welfare, Journal of Scientific and Engineering Research, 2017.
Özgün Makale IIFC SCHOLAR
3. KOCAMAN İ., GÜRCAN E. K., KURÇ H. C., SOYSAL M. İ., Determination of Body Measurements, Live Weights and Manure Production of Dairy Anatolian Water Buffaloes in Istanbul Region, Journal of Scientific and Engineering Research, 2017.
Özgün Makale ESJI, Google
4. KURÇ H. C., ŞİŞMAN C. B., The Prevention of Harmful Gases and Odours Dispersion by Biofiltration in The Animal Farm, Agronomy Research, 2017.
Derleme Makale EBSCO, AGRIS
5. KURÇ H. C., KOCAMAN İ., Tekirdağ Malkara Yöresindeki Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Yönden İncelenmesi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 2016.
Özgün Makale FAO AGRIS, DOAJ, CABI
6. KOCAMAN İ., KURÇ H. C., AVCI H., Investigations and Evaluations of Construction Characteristics of Traditional Water Buffalo Barns in Istanbul Province of Turkey Regarding Animal Welfare, International Journal of Current Research, vol. 7, pp. 24186-24188, 2015.
Özgün Makale open access, index copernicus, google scholar, imsear, hinari, icmje, cnki, drji, niscair, agora, citefactor, road, ulrichsweb, cosmos, journal index, journal seek, pubmed, esji, isi, gif, sis, iiss
7. ŞİŞMAN C. B., GEZER E., KURÇ H. C., Effects of Rice Husk on the Lightweight Concrete Properties Produced by Natural Zeolite for Agricultural Buildings, Asian Journal of Applied Sciences, vol. 2, pp. 158-166, 2014.
Özgün Makale CABI,ASCI
8. ŞENER M., ALTINTAS B., KURÇ H. C., Determination of Land Use and Land Cover Using Remote Sensing in Sakarya, Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal Of Natural Sciences, 2013.
Özgün Makale DOAJ, DRJI, Agris
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞENER M., KURÇ H. C., Küçük Sulama Şebekelerinde Performans Değerlendirmesi Trakya Bölgesi Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2012.
Özgün Makale FAO AGRIS
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. KOCAMAN İ., KURÇ H. C., Manda Barınaklarında Havalandırma ve Sisleme Sistemleri, İstanbul Manda Yetiştiricileri Birliği Dergisi, 2017.
Derleme Makale
2. KOCAMAN İ., KURÇ H. C., Manda Barınaklarında İklimsel Çevre Koşulları, İstanbul Manda Yetiştiricileri Birliği Dergisi, 2014.
Derleme Makale
3. KOCAMAN İ., KURÇ H. C., Manda Barınak Sistemlerinin Planlanması, İstanbul Manda Yetiştiricileri Birliği Dergisi, 2014.
Derleme Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KURÇ H. C., GEZER E., ŞİŞMAN C. B., KOCAMAN İ., Evaluation of Site Selection Criteria for Greenhouses, 1.International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri
2. ÖZOCAK M., ŞİŞMAN C. B., KOCAMAN İ., GEZER E., KURÇ H. C., Licensed Storage of Agricultural Products in Turkey and the World, International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri
3. GEZER E., ŞİŞMAN C. B., KURÇ H. C., Use Possibilities of Heat Pumps in the Greenhouses, I. International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. KOCAMAN İ., ŞİŞMAN C. B., KURÇ H. C., GEZER E., A Study on Mist Cooling System in the Water Buffalo Barn, BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
5. KOCAMAN İ., KURÇ H. C., ŞİŞMAN C. B., Determination of Project Outdoor Temperature According to Different Seasons for Planning of Animal Production Structures Located in the Thrace Part of Istanbul Province, BALNIMALCON 2017 (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
6. KOCAMAN İ., KURÇ H. C., Investigation of Ventilation and Lighting Systems Sufficiency in Closed Type Traditional Water Buffalo Barns in Turkey, BALNIMALCON (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
7. ŞENER M., ALBUT S., KURÇ H. C., Use of Remote Sensing Techniques in Determination of Paddy Areas, 2nd International Symposium for Agriculture and Food- ISAF 2015 (07.10.2015-09.10.2015).
Tam metin bildiri
8. KURÇ H. C., KOCAMAN İ., Evaluation of Site Selection Criteria in Livestock Farm with Analytic Hierarchy Process, Balnimalcon 2015 (03.06.2015-06.06.2015).
Özet bildiri
9. KOCAMAN İ., KURÇ H. C., avcı h., Investigations and Evaluations of Construction Characteristics of Traditional Water Buffalo Barns in Istanbul Province of Turkey Regarding Animal Welfare, Asian Buffalo Congress (21.04.2015-21.04.2015).
Özet bildiri
10. KURÇ H. C., KOCAMAN İ., Manure Management Properties of Animal Barns A case study of Malkara District in Tekirdag Province, Balnimalcon 2013 (03.10.2013-05.10.2013).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KURÇ H. C., KOCAMAN İ., ŞİŞMAN C. B., GEZER E., Hayvancılık İşletmelerinde Mekânsal Planlamanın Önemi, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi (12.04.2016-16.04.2016).
Özet bildiri
2. KURÇ H. C., KOCAMAN İ., ŞİŞMAN C. B., GEZER E., Hayvansal İşletmelerde Meydana Gelen Zararlı Gazlar ve Koku Dispersiyonunun Konumsal Açıdan İrdelenmesi, 12. Ulusal Kültürteknik Kongresi (21.05.2014-23.05.2014).
Tam metin bildiri
3. KURÇ H. C., KOCAMAN İ., Hayvansal İşletmelerin Mekansal Konumlarının Belirlenmesi ve CBS Ortamında VeriTabanlarının Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma Tekirdağ İli Malkara İlçesi Pilot Uygulaması, 12. Ulusal Kültürteknik Kongresi (21.04.2014-23.04.2014).
Tam metin bildiri
4. GEZER E., Ş. C. B., K. H. C., Seralarda Güneş Enerjisinin Kullanımı, 2013 EKOLOJİ SEMPOZYUMU (02.05.2013-03.05.2013).
Özet bildiri
5. ŞENER M., KURÇ H. C., Karşılaştırmalı Göstergeler Kullanılarak Kırklareli Sulama Şebekesinin Performansının Değerlendirilmesi, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu (24.05.2012-25.05.2012).
Tam metin bildiri
6. ŞENER M., K. H. C., Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sulama Şebekelerinde Performans Analizi, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (31.10.2011-04.11.2011).
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. Sıcaklık Stresinin Mandaların Süt Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Manda Barınak Sistemleri İçin Optimum Projeleme Kriterlerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.09.2015-02.07.2018.
2. Tekirdağ Bölgesindeki Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Mekansal Planlamanın Değerlendirmesi Ve Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 28.05.2015-26.07.2018.
3. Tuğla Kırıklarının Betonun Dayanım Özellikleri Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 15.05.2013-09.12.2016.
4. Hayvansal İşletmelerin Coğrafi Bilgi Sistemleri Mekansal KonumlarınınBelirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Tekirdağ İli Malkara İlçesi Pilot Bölge, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.05.2012-30.04.3013.
Üyelikler
Ziraat Mühendisleri Odası, Üye, 2010-.